Servis klima uredjaja Beograd

 

  •  064/4554-544 

RedovanservisKlime »

Ukoliko u Vašemklimauređaju nedostaje veća količina rashladnog medijuma(freona),tj.više od 20%od ukupne propisane količine,usluga punjenja sistema će se dodatno naplatiti u zavisnosti od unete količine.

-Cena za punjenje klima uređaja freonom R-22:100gr/1.200 dinara.

-Cena za punjenje klima uređaja freonom R-410a:100gr/1.400 dinara.

-Cena za punjenje klima uređaja freonom R-407c:100gr/1.300 dinara.

Napomena:ukoliko Vašuređaj koristi rashladni medijum R407c,nije preporučljivo dopunjavati sistem,već ga potpuno isprazniti i vakuumirati,nakon toga dodati potpuno nov rashladni medijum.

10.Međunarodni naučni skup Sinergija 2012. 

PRIRODNI RASHLADNI FLUIDI

  NATURAL REFRIGERANTS

 

Rezime:Povećanje broja stanovnika na zemlji,a pre svega intenzivnaindustrijalizacija i tehnološki napredak u prošlom i ovom veku doveli su do znatnih promena u prirodi.Velike promene u prirodi prouzrokuju klimatske promene,koje su direktna posledica povećane potrošnje energije i upotrebe sintetičkih rashladnih fluida(freona)koji utiču na oštećenje ozonskog omotača i globalno zagrevanje.Zbog zabrinjavajućih podataka o klimatskim promenama,ovaj rad je pokušaj povećanja svesti o očuvanju životne sredine u zemlji sa ekonomijom u tranziciji.Cilj rada je da se predstave rešenja za supstituciju freona.

Opširnije...

Za razliku od(alkyl halide)rashladnih medijuma koji sadrže brom ili hlor,R-410A(sadrži samo fluor)ne doprinosi uništavanju ozonskog omotača,te je zato sve više u širokoj upotrebi,kao tzv ozon rashladnog poput R-22 koji se postepeno povlači iz upotrebe.Međutim,on ima veliki potencijal globalnog zagrevanja(1725 puta veći efekat ugljen-dioksida),sličan onom od R-22.

Freon R-410a Ekološki freon

Opširnije...

R-407cje mešavina hidrofluorkarbona,koristi se kao sredstvo za hlađenje.Difluormetan služi da obezbedi toplotni kapacitet,smanjuje zapaljivost pentafluoretana i tetrafluoretanom smanjuje pritisak u sistemu.

Freon R-407cOpširnije...

Freon 22 ili R-22(Klordifluormetan)hemijske oznakeCHClF_2je sličan R-12,ali umesto jednog atoma hlora ima atom vodonika.Vrlo se često upotrebljavao,a bio je i prva pogodna zamena za R-12 jer je njegov uticaj na omotač samo 10%uticaja R-12.I  R-12 je danas izbačen iz upotrebe.

Freon R-22

Opširnije...

Potkategorije

  • Freon

    Vrste rashladnih medijuma - Freona

    Freoni su rashladni fluidi dobijeni hlorisanjem ili fluorisanjem uglavnom zasićenih ugljovnodonika.Osnovne sirovine za proizvodnju freona su:metan,etan,propan,butan.

    Postoje različite vrste freona:R12,R134,R22,R407-c,R404,R410-a.

POZIV