Servis klima uredjaja Beograd

 

  •  064/4554-544 

RedovanservisKlime »

Servis klima uređaja Beograd

Postoji nekoliko razloga zbog čega se dešava daklimauređaj kaplje u prostoriju gde se nalazi unutrašnja jedinica...

-zapušeno kondez crevo

-savijen ili potopljen vrh kondez creva u vodu

-nedostatak gasa(freona)u sistemu

-kondez crevo je puklo

-kadica za skupljanje vode je oštećena

zapušeno kondez crevo

Moramo znati da prilikom hlađenja,unutrašnja jedinica kondezuje vodu na isparivaču koja se skuplja u kadici i prirodnim padom ide kroz kondez(odvodno)crevo.Često se dešava da se odvodno crevo začepi zbog dva razloga.Prvi razlog je taj da se u kondenz crevu se napravi muljni čep ili u kondenz crevo uđe insekt,najčešće stršljen gde polaže svoje larve.Da bi sami rešili taj problem uzmete vrh kondenz creva iz unutrašnje jedinice i povučete kao da vadite gorivo iz rezervoara.Nije poželjno duvati kroz crevo unutra jer može voda koja stoji u kadici da ošteti elektroniku klima uređaja ili zid.

savijeno ili potopljeno kondenz crevo

Veoma je bitno da kondenz crevo ima prirodni i slobodni pad iz unutrašnje jedinice.Sam vrh kondenz creva ne sme biti potopljen u vodu,jer stvori vazdušni čep i onemogući protok vode.

nedostatak gasa(freona)u sistemu

Usled nedostatka gasa u sistemu dešava se da se stvara led na isparivaču unutrašnje jedinice.Podignuti poklopac na unutrašnij jedinici i pogledati ispod filtera da li ima leda na isparivaču.

kondenz crevo je puklo

Kod nekih klima uređaja fabričko kondenz crevo je lošeg kvaliteta,pa ako još i nije bandažirano,usled mraza i toplog vremena dolazi do pucanja.

kadica za skupljanje vode je oštećena

U unutrašnjoj jedinici klima uređaja postoji kadica za skupljanje vode.Dešava se,ali ne često,da dođe do naprsnuća kadice,što prouzrokuje curenje vode u unutrašnjost stana.

HVAC apps Android

Preuzmite besplatnu aplikaciju HVAC Check & Charge i instalirajte na svoj pametni telefon. Ova aplikacija vam omogućava nekoliko zanimljivih...

Preuzmi HVAC apps

HVAC vesti

Danfoss: "U Norveškoj testiran budući koncept trgovine korišćenjem CO2 rashladnog sistema za grejanje, klimatizaciju i  tehnologiju hlađenja."

Tehnička podrška

Tehnička podrška, našim klijentima je na raspolaganju svakog radnog dana od 09 do 16 časova. Telefon tehničke podrške: 064/4554-544

 

 

POZIV