Servis klima uredjaja Beograd

 

  •  064/4554-544 

RedovanservisKlime »

Rashladni uređajisvoj rad zasnivaju na prirodnoj osobini plina,ta osobina je da se plin grije kada se sabija(prelazi iz plinovitog u tečno agregatno stanje),a hladi kada se širi(prelazi iz tečnog u plinovito agregatno stanje).
Rashladni uređaji su projektovani i proizvedeni da garantuju maksimalan kvalitet u hlađenju različitih vrsta proizvoda u režimu rada od+10 do-30ºC,za različite temperaturne režime a prema zahtevima tehnologije hlađenja proizvoda.Pored standardnih rashladnih sistema ovih proizvodimo i rashladne sisteme specijalne namene.

Opširnije...

Toplotne pumpe su uređaji koji se već duži niz godina u razvijenim državama koriste kao osnovno i obavezno sredstvo za grejanje s obzirom na njen koeficijent korisnog dejstva ili C.O.P-a.Korisno dejstvo ili C.O.P.toplotne pumpe predstavlja odnos uložene električne i dobijene toplotne energije.Toplotne pumpe nam nude mogućnost uštede energije gde se na primer,za uloženi 1 kW električne energije dobije od 3 kW do 6 kW toplotne energije.

       Koeficijent ili odnos uložene i dobijene energije toplotne pumpe direktno zavisi od kvaliteta ugrađenih komponenti i od vrste sistema grejanja na koji se uređaj spaja.Na nisko-temperaturnim sistemima grejanja(podno i zidno)gde je dovoljna temperatura vode od 32°C do 38°C, toplotne pumpe mogu postići odnos uložene i dobijene energije čak i do nekih 1:6.Za visoko-temperaturne sisteme kao što su radijatori gde se voda greje i do 55°C-60°C taj učinak nešto niži i kreće se oko 1:3.

U zavisnosti od vrste izvora toplote iz prirode koja se koristi za predaju"hladne"energije toplotne pumpe se dele na: 

  • Voda-Voda
  • Vazduh-Voda
  • Zemlja-Voda

Kod svih vrsta navedenih toplotnih pumpi topla energija se predaje pločastim izmenjivačem toplote grejnog sistema.

Voda-vodasistem koristi pločasti izmenjivač toplote da preda hladnu energiju bunarskoj vodi(slika 2).Centrifugalna pumpa iz bunara vuče vodu i gura kroz izmenjivač gde se hladna energija freona predaje bunarskoj vodi bez promene njenog hemijskog sastava i vraća u povratni bunar nazad u zemlju.Prednost ovog sistema jeste to što je nezavisno od spoljne temperature kapacitet pumpe kao i koeficijent korisnog dejstva ili C.O.P.stalan.Izvedba ovakvog sistema zahteva bušenje dva bunara.

Opširnije...

FAN-COILToplotne pumpe

Princip rada toplotne pumpe se zasniva na promeni agregatnog stanja rashladnog fluida to jest freona i predaji energije dobijene tim postupkom sistemu grejanja i bunarskoj vodi(TP voda-voda).Glavne komponente od koji se sastoji toplotna pumpa potrebne za dobijanje potpunog ciklusa promene agregatnog stanja freona su:

●     Kompresor

●     Izmenjivač/Kondenzator

●     Izmenjivač/Isparivač

●     Termoekspanzioni ventil

toplotna pumpa - osnovne komponente

 

 

Opširnije...
POZIV